Ik ben geïnteresseerd in een woning die door Huis Zelf Verhuren.nl wordt aangeboden

Vul onderstaande vragenlijst, uw gegevens delen wij met de woningeigenaar. De woningeigenaar beslist uiteindelijk over de uitnodiging voor een bezichtiging. 

Beste kandidaat huurder,

Via onderstaand formulier stellen wij 4 vragen om zo een korte introductie van u als potentiële huurder te kunnen formuleren. De opgegeven antwoorden delen wij met de woningeigenaar.

Dear candidate tenant,

Using the form below, we ask 4 questions in order to create a brief introduction of you as a potential tenant. We share the answers provided with the home owner.

Ik heb interesse in de volgende woning / I am interested in the following property:

Plaatsnaam / City name
Straatnaam / street name

Jouw contactgegevens / Your contact details 

Geef een korte introductie over uzelf. Besprek ten minste uw (gezin-)samenstelling en werksituatie. / Give a short introduction about yourself. Describe at least your family composition and work situation.
Deze vraag is optioneel. Sommige woningen hebben een inkomenseis (minimum of maximum). Lees de advertentietekst goed door om te zien of u voor de woning in aanmerking komt. This question is optional. Some properties have an income requirement (minimum or maximum). Read the ad text carefully to see if you qualify for this property.
Alle informatie is naar waarheid ingevuld en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Huis Zelf Verhuren.nl zoals te vinden op de website. Ik stem ermee in dat mijn gegevens alleen met de woningeigenaar gedeeld zullen worden. Mocht u worden geselecteerd voor een bezichtiging verloopt het contact rechtstreeks via de woningeigenaar/beheerder. Eventueel gemaakte afspraken zijn enkel tussen kandidaat huurder en woningeigenaar.

All information has been filled in truthfully and I agree with the general terms and conditions of Huis Zelf Verhuren.nl as found on the website. I agree that my data will be shared with the homeowner only. If you are selected for a viewing, contact will be made directly by the home owner/manager. Any agreements made are between prospective tenant and home owner only.

Compare listings

Compare