De oplevering stap-voor-stap

De oplevering van je woning aan de nieuwe huurders is in juridisch oogpunt een belangrijk moment. Verschillende stappen en voorbereidingen komen hier samen. 

  • De ID’s van de huurder en verhuurder worden nogmaals gecontroleerd
  • De staat van de woning wordt gezamenlijk opgenomen en genoteerd
  • Documenten gewenst door VvE worden ondertekent
  • Het huurcontract wordt meegenomen en uiteindelijk ondertekend 
  • De sleuteloverdracht

Identificatie

Nu beidde partijen aanwezig zijn is het goed om de ID’s van elkaar te controleren en zonodig te documenteren. Zo weet zowel huurder als verhuurder zeker met wie er zaken wordt gedaan. Ook als er een huurdersscreening is uitgevoerd blijft dit een belangrijk onderdeel. Huis Zelf Verhuren.nl kan op geen enkel moment de ID’s van de huurders delen met de verhuurders. Zorg hier dus zelf voor tijdens de oplevering. 

Opnamestaat

Het documenteren van de staat van de woning voordat de huurder de woning bewoont is een belangrijke stap die niet overgeslagen mag worden. Zijn de wanden bij overnamen gladgestreken en zonder gaten? Zijn de keukenkastjes al bekrast? Deze stap kan je zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Minimale vereiste is dat de meterstanden genoteerd worden en wat het aantal sleutels zijn die worden overgedragen aan de huurders. Het is echter verstandig om een gedetailleerder rapport op te maken, desnoods aangevuld met foto’s. 

De opnamestaat is vooral belangrijk als de huurder schade aan de woning heeft gemaakt die jij als verhuurder op de huurder wilt verhalen. De huurder is aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt, er moet echter wel bewezen worden dat de schade niet al bestond voordat de huurder de woning betrok. Een gedetailleerd opnamerapport versterkt de bewijspositie van de verhuurder in dit soort situaties.

Er is geen vast sjabloon om de staat van de woning te noteren. Wel moet er een duidelijkere omschrijvingen zijn dan ‘de woning is in goede staat’. Foto’s of video’s zijn een zeer goede aanvulling op een geschreven opnamerapport. Ook belangrijk; zowel verhuurder als huurder moeten de opnamestaat ondertekenen.

Documenten gewenst door VvE

Als er een Vereniging van Eigenaren (VvE) is kan het zijn dat je toestemming moet vragen voordat de woning verhuurd kan worden, of dat je de VvE moet informeren zodra er een nieuwe bewoner komt wonen. Soms moet de huurder een gebruikersovereenkomst ondertekenen waarmee de huurder zich verplicht de opgestelde huisregels te zullen respecteren. Vraag dit na bij jouw eigen VvE. 

Huurcontract

Het huurcontract is al voor de overdracht opgemaakt en de inhoud is bij beide partijen bekend. Dit voorkomt dat een van de twee partijen op moment van tekenen toevoegingen aan het huurcontract willen maken, wat dan voor vertraging kan zorgen. Bij de ondertekening van het huurcontract is het verlicht een kopie van het energiecertificaat te overleggen.

Sleuteloverdracht

Voordat de sleutels worden overgedragen aan de huurders is het van belang dat de afgesproken borg is ontvangen. Dus pas ná identificatie van huurder en verhuurder, ná het opnemen van de staat van de woning (inclusief foto’s!), ná het ondertekenen van het huurcontract, ná het ondertekenen van een eventuele gebruikersverklaring en ná het ontvangen van de borg is het tijd voor de sleuteloverdracht. 

Compare listings

Compare