Waarom een screening van de huurder

Als je zelf je huurder zoekt leg je de basis voor een goede relatie. Tijdens de bezichtiging leer je de geïnteresseerde persoonlijk kennen. Je krijgt een eerste indruk of je deze huurder jouw huis toevertrouwt, of niet. Echter geeft een goede indruk alleen geen garantie. Vandaar dat wij een huurderscreening uitvoeren voor net dat extra beetje zekerheid. 

Na het vinden van de huurder deel je dit met ons. Wij nodigen die personen uit om zich aan te melden in hun eigen woningdossier. Via dat dossier kunnen de potentiële huurder(s) zelf hun persoonsgegevens en legitimatie uploaden. Dit gebeurd geheel volgens de AVG-Norm.

Zodra de benodigde documenten door de zijn gedeeld laten wij verschillende checks uitvoeren. De uiteindelijke keuze ligt bij jezelf, maar dit kan jouw indruk over de gevonden huurder bevestigen. De huurderscreening voeren wij uit in samenwerking met huurcheck.nl.

Dit zijn de checks die we laten uitvoeren:

1. Consumenten creditchecks;

De potentiële huurder vult de gegevens in via hun eigen woningdossier. Je ontvang maatwerk rapportages die je direct een beeld geven over het betaalgedrag van de persoon. De rapporten geven inzage in o.a.:

 • geregistreerde incassozaken
 • deurwaarders dossiers
 • wanbetalingen
 • faillissementen
 • surseance van betaling
 • betaalmoraal van de persoon
 • kredietadvies gebaseerd op het adres en op de persoon
 • huur/koop indicator, woont de persoon in een huur of koopwoning

2. Consumentenbetrouwbaarheid;

Door de exclusieve samenwerking met BKR kan er advies gegeven worden over de betrouwbaarheid van de persoon. Het ‘Know your customer rapport’ (KYC) geeft je inzage in o.a.:

 • staat de persoon onder bewindvoering
 • Is een schuldsanering gaande
 • registraties over witwassen, fraude en/of terrorisme
 • registraties in zwarte lijsten
 • registraties in internationale sanctielijsten
 • is de persoon aangemerkt als politiek prominent

3. Internationale Expat-check;

Er wordt getoetst in de internationale opsporingslijsten, of een expat in aanraking is geweest met witwassen, fraude of terrorismefinanciering.

De Expat-check in combinatie met de internationale ID-check helpt bij het screenen van personen die niet of sinds kort in Nederland woonachtig zijn.

4. Internationale ID-Check;

Het ID document wordt gecontroleerd op echtheid, geldigheid en of er vermelding is in de internationale vermist- en gestolen-database.

Compare listings

Compare